top of page
Studying

GRŴP
LLYWIO CYMRU

Drwy barchu a chroesawu cymorth a gwasanaethau iechyd meddwl presennol, bydd BRIT yn gweithio'n agos gyda phrifysgolion, colegau, Undebau Myfyrwyr, cyrff llywodraethu ac elusennau ledled y DU i hwyluso rhwydwaith myfyrwyr a staff cydweithredol a rhagweithiol.

 

Gyda’n gilydd, byddwn yn rhannu arfer gorau, yn darparu cyfleoedd i hyrwyddo strategaethau iechyd meddwl arloesol ac yn trafod ffyrdd o wella darpariaeth iechyd meddwl yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. 

 

Bydd Grŵp Llywio Rhanbarthol BRIT Cymru yn; 

 

 • Darparu fforwm i fyfyrwyr a staff rannu eu gweithgareddau a’u llwyddiannau codi arian wrth ymgymryd â Her BRIT 

 • Galluogi Her BRIT flynyddol i weithredu fel catalydd i gynnwys carfan y myfyrwyr mewn hybu iechyd meddwl ystyrlon trwy gydol ein digwyddiad codi arian teimlo'n dda a'r flwyddyn i ddod 

 • Sefydlu rhwydwaith myfyrwyr a all rannu arfer gorau o ran darpariaeth a chymorth iechyd meddwl prifysgolion a cholegau 

 • Hwyluso cymrodoriaeth gydweithredol o fyfyrwyr a staff a all gyfeirio ymagwedd gydlynol at gefnogi a gwella iechyd meddwl a ffitrwydd oedolion ifanc ledled y DU. 

 

RHWYDWAITH O FYFYRWYR A STAFF O LEDLED CYMRU 

Mae BRIT wedi sefydlu

Grŵp Llywio Rhanbarthol BRIT Cymru.

Mae Grwpiau Llywio Rhanbarthol BRIT yn galluogi myfyrwyr, a staff, i gynrychioli pob prifysgol a choleg yn y DU, bod yn rhan annatod o'n gweledigaeth, a llywio ac arwain ein helusen, a hynny fel gwirfoddolwyr. 

 

Rydym am sicrhau bod myfyrwyr, a staff, wrth galon BRIT a byddwn yn darparu cyfleoedd i ymuno â Bwrdd Ymddiriedolwyr BRIT ac fel Cadeirydd, Cyd-Gadeirydd a Dirprwy Gadeirydd 10 Grŵp Llywio Rhanbarthol BRIT. 

BRIT Wales Regional Steering Group - Chair - Steve Savage - Profile Photo.jpg

 "I am delighted to be supporting BRIT and taking on the role of Chair of the BRIT Wales Regional Steering Group to grow our Steering Group and encourage student and staff representatives from every Welsh University and College to join. 

 

The BRIT Wales Regional Steering Group will provide a forum for students and staff to share their BRIT Challenge activity, successes and initiatives to ensure the BRIT Challenge; acts as a catalyst to involve every Welsh university and college in mental health, fitness and wellbeing provision; establishes a student and staff network to share best practice; facilities a collaborative fellowship of students and staff that can share a cohesive approach to supporting and improving mental health and fitness throughout Wales and; enable us to work closely with Welsh Education and Sport Governing Bodies and Charities.

 

By encouraging every Welsh institution to enter teams in the BRIT Challenge, we also aim to use the Challenge, with the support of Welsh BRIT Ambassadors, as a conduit to destigmatise mental health for students and staff throughout the academic year.”

 

Steve Savage

Pennaeth Chwaraeon / Head of Sport

Parc Chwaraeon Prifysgol De Cymru / University of South Wales Sport Park

Prifysgol De Cymru / University of South Wales

Chair of the BRIT Wales Regional Steering Group

 

BRIT_2021_Challenge8.jpg

AMCANION

Nodau Grŵp Llywio Rhanbarthol BRIT Cymru yw; 

 

 • Hyrwyddo Her BRIT flynyddol i sicrhau bod pob prifysgol, coleg ac Undeb y Myfyrwyr yn cael y cyfle i gyflwyno timau bob blwyddyn ac annog cyfranogiad myfyrwyr a staff 

 • Annog pob tîm prifysgol a choleg i ddewis ail elusen i godi arian ar ei chyfer, ochr yn ochr â BRIT, er mwyn cefnogi elusennau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol 

 • Hyrwyddo cynhwysiant anabledd a gwahodd myfyrwyr a staff o bob gallu i gymryd rhan 

 • Corffori Her BRIT fel catalydd ar gyfer hyrwyddo gwasanaethau myfyrwyr, elusennau iechyd meddwl a chymorth sydd ar gael i fyfyrwyr a staff 

 • Lleihau’r stigma sy’n ymwneud ag iechyd meddwl drwy groesawu Llysgenhadon BRIT a fydd yn rhannu eu profiadau bywyd er mwyn annog, ennyn brwdfrydedd, ysbrydoli a diolch i fyfyrwyr a staff sy’n cymryd rhan yn Her BRIT 

 • Gofyn i brifysgolion ym mhob rhanbarth ddefnyddio eu rhwydwaith rhanbarthol i annog a gwahodd colegau i gyflwyno timau yn yr Her BRIT flynyddol 

 • Annog prifysgolion a cholegau ym mhob rhanbarth i ddefnyddio eu rhwydwaith rhanbarthol i wahodd colegau a sefydliadau annibynnol sy’n cefnogi myfyrwyr ag anableddau ac Anghenion Arbennig i gyflwyno timau yn yr Her BRIT flynyddol 

 • Cynnal trafodaeth ystyrlon er mwyn nodi a hyrwyddo’n rhagweithiol strategaethau iechyd meddwl arloesol a llwyddiannus y gellir eu rhannu ledled Cymru a’u bwydo i mewn i fforwm cenedlaethol blynyddol BRIT i hyrwyddo gweithredu cadarnhaol ynghylch iechyd meddwl a ffitrwydd oedolion ifanc a myfyrwyr. 

CYDLYNU

Gofynnwyd i brifysgol a choleg Gadeirio a Chyd-gadeirio Grŵp Llywio Rhanbarthol BRIT Cymru a fydd yn cynnwys; 

 • Cadeirydd – Aelod o staff prifysgol (tymor 3 blynedd) 

 • Cyd-Gadeirydd - Aelod o staff coleg (tymor 3 blynedd)

 • ​Dirprwy Gadeirydd - Cyfle i Fyfyriwr (tymor 1, 2 neu 3 blynedd) 

 • Cynrychiolwyr o bob prifysgol a choleg yn yr Alban (tymor o leiaf blwyddyn o hyd). 

 

CYFANSODDIAD

 

Bydd Sylfaenydd BRIT a Phrif Swyddog Gweithredol Di-dâl yn gweithio’n agos gyda’r Cadeirydd a’r Cyd-Gadeirydd ar strategaeth i hyrwyddo’r gwahoddiad i fyfyrwyr a staff o bob prifysgol a choleg ymuno â Grŵp Llywio Rhanbarthol BRIT Cymru. 

 

Yn ogystal â gwahodd Llysgenhadon BRIT i gyflwyno sgyrsiau ysbrydoledig, rydym yn gobeithio sicrhau cefnogaeth hirdymor gan; 

 

 • Rhwydweithiau iechyd meddwl, lles neu chwaraeon rhanbarthol prifysgolion a cholegau (staff neu fyfyrwyr).

 • Rhwydwaith presennol BRIT o staff (a myfyrwyr) prifysgolion neu golegau. 

 • Prifysgolion Cymru (Universities UK).​

 • Colegau Cymru/ Colleges Wales.

 • Natspec.​​​​

CADEIRYDD A
CHYD-GADEIRYDD 

Rydym wrth ein bodd bod Prifysgol De Cymru (PDC) ac Andy Johns, cyn Is-Bennaeth Coleg y Cymoedd, wedi cytuno’n garedig i Gadeirio a Chyd-Gadeirydd Grŵp Llywio Rhanbarthol BRIT Cymru. 

Steve Savage, Pennaeth Chwaraeon ym Mharc Chwaraeon Prifysgol De Cymru yw Cadeirydd Grŵp Llywio Rhanbarthol BRIT Cymru ac Andy Johns, Cyn Is-Bennaeth Coleg y Cymoedd yw'r Cyd-Gadeirydd. 

Rydym yn ddiolchgar i Brifysgol De Cymru am gyfieithu’r dudalen hon i’r Gymraeg. 

University - Wales - University of South Wales - USW PDC logo.png
University - Wales - University of South Wales - USWSU logo.png

"I am thrilled to be Co-Chairing the BRIT Wales Regional Steering Group to support young adult, student and staff mental health, wellbeing and fitness.

 

Having worked in Further Education in Wales for over 30 years, I look forward to inviting colleagues at colleges throughout Wales to identify staff and student representatives from their institutions to join our Regional Steering Group and building a legacy network in Wales to steer and guide the work of the British Inspiration Trust and ensure the annual BRIT Challenge is a success at every Welsh College.

 

Together we have the opportunity to ensure the BRIT Challenge has a positive impact on how we improve mental health and wellbeing, explore how we can engage students and staff of all abilities, destigmatise mental health and champion equality, diversity and inclusion throughout Wales.”

Andy Johns

Cyn Is-Bennaeth / Former Vice Principal

Coleg y Cymoedd

Co-Chair of the BRIT Wales Regional Steering Group

BRIT Wales Regional Steering Group - Co-Chair - Andy Johns - Profile Photo.jpg
University - Wales - University of Swansea - Vice Chancellor's Profile Photo.jpg

 “At Swansea University we have a very proud sporting heritage, so it comes as no surprise that we have embraced this project and its aims.  After meeting Phil, and seeing the commitment that carries the BRIT Challenge forward every year, it is self-evident why it has gone from strength to strength.

 

Raising awareness and supporting young adult mental health are essential and to do so in such an inclusive way makes this a truly unique project.  This is our chance at Swansea University, alongside our sister Welsh universities, to promote physical activity, mental wellbeing and to raise money for worthwhile causes.

 

We look forward to playing our part in making 2023’s event another success through our new Get ACTIVE programme and we hope that as many of our students and staff as possible sign up and take on the Challenge. 

 

The Challenge itself may only be for two months but we hope it will have a lasting impact on the people who take part and those who benefit from its help”.

 

Professor Paul Boyle CBE FRSE FBA

Vice-Chancellor

Prifysgol Abertawe / Swansea University

 

University - Wales - University of Swansea logo.png

“The University of South Wales (USW) supports the British Inspiration Trust’s BRIT Challenges, and we are delighted to be taking part again in 2023.

 

We are very aware of the pressures upon staff and students and finding ways to assist them in managing their mental health and wellbeing is a priority. The annual BRIT Challenge complements our existing strategy. Our aim is to encourage the whole university and our Students’ Union to participate; be that completing a mile for mental health on University Mental Health Day, adding distance to our 23,000-mile BRIT Challenge target, 23 minutes of physical or wellbeing activity for 23 days, or, being involved in 23 acts of kindness in the community. 

 

USW are committed to supporting and championing BRIT to ensure the annual BRIT Challenge becomes a legacy event and that every university and college in Wales enters teams to ensure that together, we can support and improve the wellbeing of students and staff throughout Wales”.

Mark Milton FCIPD

Prif Swyddog Gweithredu / Chief Operating Officer

Prifysgol De Cymru / University of South Wales

University - Wales - University of South Wales - USW Logo.jpg
Colleges - Wales - Bridgend College - Logo.png

 “Student and staff health & wellbeing is a priority at Bridgend College. We promote Active Wellbeing as one of the core elements of looking after physical and mental health.

 

BRIT does an amazing job with this annual challenge to unite young people across the UK and we are inspired by the vision of the organisation to grow and develop. We support BRIT due to the inclusive nature of the challenge, all students and staff can get involved. It is great to initiate conversations about the importance of physical activity on our health and talking about mental health within our College but also in the wider community."

 

Jon Nottingham

Arweinydd Lies Gweithredol / Active Wellbeing Lead

Coleg Penybont / Bridgend College

 

Cardiff & Vale college are excited to be part of this year’s BRIT CHALLENGE 2023. This fantastic initiative will give learners & staff across all college campuses an opportunity to raise valuable funds for great charities. This will provide the college with an opportunity to share the importance of mental health through inclusive and engaging challenges, all with the intention to improve mental and physical health." 

 

"Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn falch iawn i fod yn rhan o BRIT CHALLENGE 2023.  Bydd y fenter wych hon yn rhoi cyfle i ddysgwyr a staff ar draws campysau'r coleg i godi arian at elusennau haeddiannol.  Bydd yn rhoi cyfle i'r coleg rannu pwysigrwydd iechyd meddwl trwy weithgareddau cynhwysol a diddorol, i gyd gyda'r bwriad o wella iechyd meddwl a chorfforol."

James Martin 

Rheolwr ywyd myfyriwr / Student Life Manager

Coleg Caerdydd a'r Fro / Cardiff and Vale College

Colleges - Wales - Cardiff & Vale College - CAVC RGB_LGE.png
Colleges - Wales - Cardiff and Vale College - cavc su logo_primary_fullcol_8x[2].jpg
bottom of page